PPG i Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” łączą siły, by wspierać dzieci i ich rodziców w walce z psy


2022-06-08
Pandemia koronawirusa wymusiła społeczną izolację oraz zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych.
W odpowiedzi na to, firma PPG zaangażowała się w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu, aby wesprzeć działania mające na celu poprawę zdrowia dzieci, które podczas pandemii uczyły się zdalnie i nie miały kontaktu z rówieśnikami.

 Inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są ważnym elementem strategii

i funkcjonowania PPG. Firma wspiera organizacje, które niosą realną pomoc potrzebującym, a także włącza się w aktywności odpowiadające na wyzwania społeczne. Pandemia  COVID-19 spowodowała niecodzienną, trudną sytuację na całym świecie. Izolacja i dystans społeczny to nie tylko środki ochrony przed ryzykiem zakażenia, ale też czynniki sprzyjające rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń. Chroniczny stres, niepokój i poczucie bezradności mogą negatywnie wpływać na rozwój społeczny dzieci i młodzieży. Wrocławskie Stowarzyszenie „ISKIERKA” to jedna z placówek, która na co dzień udziela wsparcia psychologicznego czy terapeutycznego, m.in. poprzez organizowanie młodym osobom czasu wolnego
i pomocy w nauce.

 

W ciągu kilku dni udało nam się uruchomić platformę e-learningową oraz zajęcia on-line, które były prowadzone przez cały okres pandemii. Wyzwaniem było także wyposażenie podopiecznych
w niezbędne narzędzia, które umożliwiły zarówno naukę zdalną, jak również uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W sposób zdalny prowadziliśmy m.in. spotkania
z psychologiem, logopedą, pedagogiem. Organizowaliśmy aktywności rodzinne, tak, aby zaktywizować całe rodziny naszych podopiecznych -
 komentuje Arkadiusz Kłos, Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu.

 

Izolacja społeczna sprzyjała nasilaniu się stanów depresyjnych wśród dzieci
i młodzieży. Młodsze dzieci mają problem z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, z kolei starsze jeszcze więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym. Sytuacja wywołana koronawirusem pogłębiła również dysfunkcje występujące w rodzinach i które dotyczą różnych sfer życia. PPG jako podmiot odpowiedzialny społecznie chce skutecznie odpowiadać na realne wyzwania osób potrzebujących. Dlatego firma udzieliła finansowego wsparcia Stowarzyszeniu „ISKIERKA”, które podejmuje działania zwalczające psychospołeczne skutki pandemii. Dzięki przyznanym środkom wrocławski ośrodek zorganizował szereg zajęć i warsztatów, które mają na celu wsparcie zdrowia psychicznego uczniów po izolacji społecznej. Obecnie pod opieką Stowarzyszenia jest blisko 250 dzieci i ich rodziny.

 

Priorytetem dla nas jest powrót naszych wychowanków do poprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie, wspierania ich rozwoju, pokazywania im sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Pracujemy z całymi rodzinami organizując wspólne warsztaty, aktywizujemy dorosłych do wspólnych prac na rzecz placówki i społeczności lokalnych. Cieszymy się, że firma PPG zauważyła potrzeby dzieci i postanowiła wesprzeć działania realizowane lokalnie na rzecz najmłodszych 
wyjaśnia, Beata Radzimińska, pedagog Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”.

 

Dzieci są szczególnie narażone na skutki, jakie przyniosła pandemia i niełatwe doświadczenie lokckdown’u. Po trwającej długi czas izolacji, utrudniającej funkcjonowanie społeczne, to właśnie przede wszystkim młode osoby potrzebują wsparcia jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać środki finansowe w kwocie 80 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA”. Wierzymy, że dzięki temu, chociaż w niewielkim stopniu pomożemy podopiecznym placówki
w odbudowie relacji rodzinno-społecznych czy przywróceniu bezpiecznego środowiska nauki –
mówi Małgorzata Peter, Członek Zarządu PPG GBS Polska Sp.z o.o.      

 

Przekazane przez PPG środki finansują program pomocowy, w ramach którego ISKIERKA udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy specjalistycznej. Działania te realizowane są m.in. poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, treningów umiejętności społecznych czy zajęcia socjoterapeutyczne. Program wsparcia zakłada także aktywności muzyczne, plastyczne czy sportowe. Dodatkowo podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, opiekuńczo-wychowawczych czy z arytmetyki mentalnej. Do placówek Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” może zapisać się każda osoba w wieku szkolnym, wypełniając kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.iskierkawroc.pl. Obecnie organizacja rozwija swoją pomoc, która skierowana jest do uchodźców z Ukrainy oraz do osób, które przyjęły pod swój dach te osoby.

Nadesłał:

Mateusz Rogowski

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl