Białostoccy pedagodzy korzystają z doświadczeń europejskich szkół


Białostoccy pedagodzy korzystają z doświadczeń europejskich szkół
2022-04-18
Nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji “Fabryczna 10” poznawali metody pracy szkoły na Gran Canaria w ramach unijnego programu PO WER. Tzw. job shadowing to kolejny etap tego przedsięwzięcia.

W projekcie „Mobilna kadra, mobilni uczniowie - kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji” bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Pedagodzy mają możliwość doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych. 

- Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych – mówi Agata Baczewska, wicedyrektorka i koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10. 

W marcowym wyjeździe do szkoły w Las Palmas na  Gran Canaria wzięło udział trzech nauczycieli i wicedyrektorka szkoły.

- Tzw. job shadowing polega na poznawaniu zasad funkcjonowania i metod nauczania zagranicznej placówki, poprzez obserwację i uczestnictwo w jej zajęciach – wyjaśnia Agata Baczewska. - Tym razem głównym celem warsztatów było zapoznanie naszych nauczycieli z metodą CLIL (równoczesna nauka języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia) na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu.

Białostoccy pedagodzy mieli też okazję poznać, stosowane w partnerskiej szkole innowacje metodyczne, a także specyfikę pracy z młodzieżą o różnym pochodzeniu (społecznym, kulturowym i religijnym). Z kolei przedstawicielka dyrekcji uczestniczyła w szkoleniach dotyczących szeroko pojętej organizacji szkoły; poznawała m.in. metody zarządzania kadrą, zakres obowiązków i odpowiedzialności, formy organizacji dnia pracy ucznia i nauczyciela i komunikacji  w społeczności szkolnej (na linii uczniowie-nauczyciele-rodzice), a także udział szkoły i planowanie przez nią projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich. Ważnym elementem wizyty było zaplanowanie międzynarodowej współpracy uczniów obu szkół w ramach projektu eTwinning (współpraca za pomocą mediów elektronicznych) i programu wizyt uczniowskich.

- Zachwyciło mnie bogactwo materiałów dostępnych dla nauczycieli, uczących metodą CLIL, zapewnionych bezpłatnie wszystkim chętnym szkołom  przez władze oświatowe Gran Canarii oraz zaangażowanie nauczycieli pracujących tą metodą – mówi Monika Braun, nauczycielka angielskiego.

- Każdy taki wyjazd jest inspiracją do działań usprawniających pracę naszej szkoły, do wzbogacania materiałów, z którymi pracują nauczyciele oraz wprowadzania innowacji w nauczaniu. Pozwala to nam na spojrzenie z innej perspektywy na pracę nauczyciela w Polsce; polecam wszystkim pedagogom uczestnictwo w projektach mobilnościowych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – dodaje Agata Baczewska.

 

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" jest realizowany w ramach PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Nadesłał:

Marzenas

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl